Obchodné oddelenie spoločnosti Centauri s.r.o., ktoré sa svojou prevádzkou, rozsahom i komplexnosťou poskytovaných služieb radí medzi špičku na slovenskom trhu.

Odteraz všetko čo súvisí s problematikou bývania, od výberu nehnuteľností, cez financovanie až po zápis do katastra, je možné vybaviť na jednom mieste v spoločnosti Centauri na Riazanskej ul. 62/B v Bratislave.

V spoločnosti Centauri poskytujeme tieto služby:

FINANCOVANIE:

 • odborné poradenstvo v oblasti bankových produktov (HÚ, bezúčelový a účelový spotrebný úver) pri realizácii investičných zámerov klienta

SLUŽBY REALITNEJ KANCELÁRIE:

 • sprostredkovanie kúpy, predaja, zámeny nehnuteľností
 • odborné poradenstvo v oblasti prevodov vlastníckych práv nehnuteľností
 • odborné poradenstvo v oblasti dane z prevodu a prechodu nehnuteľnosti, dane z príjmov, dane z nehnuteľnosti
 • príprava kompletnej zmluvnej dokumentácie k prevodom vlastníckych práv nehnuteľností
 • zabezpečenie všetkých potrebných podkladov pre prípravu zmluvnej dokumentácie k prevodu (list vlastníctva, snímka z katastrálnej mapy, potvrdenie o veku stavby a iné) ako aj k zriadeniu záložného práva
 • vklad do katastra nehnuteľností

DOPLNKOVÉ SLUŽBY: (na základe dohody so zmluvnými partnermi)

 • vypracovanie znaleckých posudkov k prevodu vlastníckych práv ako aj k zriadeniu záložného práva (znalec)
 • zameranie pozemku, vypracovanie geometrického plánu ( geodetické spoločnosti)
 • určovanie nosných priečok pri rekonštrukcii bytov (statik)
 • overenie podpisov na zmluvných dokumentoch (notár)
 • rekonštrukcie bytov a nehnuteľností (kontakty na spoločnosti, ktoré vykonávajú stavebno – montážne práce a rekonštrukcie nehnuteľností)
 • bytový architekt
 • projektant rodinných domov

Obchodné oddelenie Centauri ponúka klientom v príjemnom a komfortnom prostredí individuálny prístup, odborné poradenstvo vo všetkých oblastiach bývania. Medzi naše hlavné ciele patrí zabezpečiť komplexný servis pre klientov, šetriť ich čas ako aj odbúrať zbytočný stres, ktorý vzniká pri získavaní potrebných podkladov k vybaveniu vlastného bývania.

Centauri s.r.o.

Kontakt Centauri s.r.o.

Riazanská 62/B
831 03 Bratislava
Telefón : 0911 133 335
www.centauri.eu
centauri@centauri.eu